Deunyddiau Shanghai Pecynnu Bright Co, Ltd
Cartref > Newyddion > Cynnwys
Mae gan y Diwydiant Wrap Plug Mae Potensial Mawr ar gyfer Tueddiad Datblygiad yn amlwg
- Aug 02, 2017 -

Mae gan y diwydiant Plug Wrap botensial gwych i duedd datblygu yn amlwg
Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, yn y diwydiant Plug Wrap, mae potensial datblygu planhigion Plug Wrap o'r rhai mwyaf cyflym a mwyaf cyflym, ac erbyn hyn wedi cael ei ddefnyddio'n helaeth mewn tybaco, bwyd, meddygaeth, cosmetig, electroneg, teganau, cynhyrchion cyfansoddiad a bywydau pobl yn ardaloedd cysylltiedig agos , a chyda Gyda'r cynnydd yn y boblogaeth, mae'r galw hefyd yn ehangu yn ddidrafferth. Gellir gweld y bydd mwy o elfennau ar ôl y Plug Wrap i'w gwneud yn fwy prydferth, fel blwch plwg arddull blodau, blwch plât lliw ac yn y blaen ar y geiriau ffres hyn a chwythu pethau newydd.
Yn y bywyd beunyddiol heddiw, bydd datblygu llawer o ddiwydiannau, gyda phob ardal o'r ehangu gyda chynnydd y gymdeithas, bydd y cynnydd yn y boblogaeth yn y galw am Plug Wrap yn fwy a mwy, yn fwy a mwy. Ond hefyd ar ansawdd, ymddangosiad, siâp, pris, dyluniad ac agweddau eraill o fwy a mwy beirniadol. Felly bydd y diwydiant Plug Wrap yn cael ei orfodi i ddatblygu'r gymuned. Ar ôl ond dim ond cwmni Plug Wrap pwerus cystadleuol yn y gymdeithas hon y gellir ei roi ar waith er mwyn bodloni gofynion cymdeithas.
O'r galw am y farchnad gyfredol ar gyfer cywiro Plug Wrap, ond hefyd gyda'r wlad i hyrwyddo'r galw yn y cartref i hyrwyddo'r polisi o ddefnyddwyr da, bydd y farchnad adwerthu domestig a thueddiadau gwerthu yn dueddiad clir i fyny, ar gyfer y diwydiant Plug Wrap Dywedodd Dywedir bod y farchnad fawr yn y blynyddoedd nesaf.
Mae cymaint o fuddsoddwyr yn barod i ddatblygu yn yr ardal hon, ond os nad oes digon o gryfder a phrofiad, gydag ansawdd bywyd pobl y wlad i wella ymyrraeth pobl rhag ceisio ansawdd, bydd mynediad dall yn gyflym ar ôl hynny y farchnad gymdeithasol allan The
Bydd y diwydiant Wrap Plug, ynghyd ag ailstrwythuro diwydiannol, yn fwy o ran lleihau'r defnydd o gynnyrch, optimeiddio strwythurol, gwella amrywiaeth, gwella ansawdd a chystadleurwydd y gwellhad a adlewyrchir. Yn unol ag uwchraddio defnyddwyr, bydd cynnydd technolegol a datblygu cynaliadwy cynhyrchion yn cyflymu twf. Bydd Tsieina yn y deunyddiau crai a chynorthwyol Wrap o safon uchel ac offer mewnforio peiriannau a chyfarpar uchel i roi digon o sylw.
Mae arloesi wedi dod yn rym ar gyfer datblygu Plug Wrap plastig. Cynnal crebachiad gwres BOPP, ar yr un pryd i ddatrys y problemau ffilmio selio gwres a sigaréts Plug Wrap, i ddatrys canol y ffilm a ffilm adlyniad y ffilm, defnyddio'r dechnoleg lleoli twll i ddatrys y BOPP problem selio gwres. Yn fyr, mae arloesi wedi dod yn rym ar gyfer datblygu Plug Wrap plastig.
Gyda chyflymder bywyd cyflym, gellir ei ddefnyddio'n uniongyrchol ar gyfer bwyd gwresogi microdon Plug Ymuno â maes Plug Wrap datblygu mannau poeth newydd. Gan fod y ffoil alwminiwm presennol a rhai deunyddiau cyfansawdd plastig a wneir o'r Plug Wrap yn aneglur, yn hawdd i'w hadennill, ac na ellir eu defnyddio ar gyfer diffygion prosesu microdon, yn y blynyddoedd diwethaf, mae modd defnyddio platiau deunyddiau SiOx yn lle. Mae SiOx yn haen denau o silicon ocsid wedi'i phlygu ar PET, PA, PP a swbstradau eraill, sydd nid yn unig â nodweddion gwell rhwystr, ond mae ganddynt hefyd addasrwydd amgylcheddol atmosfferig rhagorol. Mae ei nodweddion rhwystr bron yn imiwnedd i leithder amgylcheddol a newidiadau tymheredd. Mae gan cotio SiOx rwystr uchel, gellir defnyddio trwyddedau meicrodon uchel, tryloywder, ar gyfer prosesu microdon o fwydydd Plug Wrap meddal, hefyd ar gyfer cynhwysyddion Peiriannau Gwifren Diodydd ac Olew bwytadwy, mae Tsieina wedi dechrau ymgeisio. Mae cost gorchuddio SiOx yn uwch, nid yw technoleg gynhyrchu ar raddfa fawr yn berffaith, ond oherwydd ei berfformiad arbennig, bydd yn dod yn y plwg pwysig o ddeunyddiau pecynnu y ganrif hon.